Købstadshotellet i Rødby - den blomstrende by
  • Foreningens navn er ” Købstadshotellet i Rødby - Den blomstrende by”. Foreningens hjemsted er Lolland Kommune.
  • Foreningens formål er:
  • At udvikle og gøre Rødby til en attraktiv by at bo, at drive erhverv, at drive forening og være turist i.
  • At koordinere Rødbys udvikling mellem borgere, lokale foreninger, Lolland Kommune, Pakhuset, Ejendomsselskabet Rødby Invest og driftsselskab Købstadshotellet.
  • At varetage borgeres, foreningers, institutioners, erhvervsliv og Købstadshotellets interesser såvel socialt som kulturelt med almennyttigt formål.
  • At tiltrække aktive og engagerede beboere til området.
  • At sikre demokratiforståelse og aktivt medborgerskab i foreningen, blandt borgere mv. i foreningens område.
  • At styrke medlemmernes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i områdets udvikling og aktiviteter, herunder i idræt, erhvervsliv, turisme, idébestemt og samfundsengagerende voksen, børne- og ungdomsarbejde.

Download foreningens vedtægter i PDF-format